Ny lederduo og nytt styre

Lederduo

Ved NKTFs årsmøte 25. mars 2019 ble Sara Moss-Fongen og Katrine Intelhus Lind-Solstad valgt som lederduo fram til årsmøtet 2020.

Sara er kapellan i Østre-Aker og Haugerud menighet.

Katrine er ungdomsprest i Vestre Aker prosti.

Styret består forøvrig av

May Line Angell, sokneprest i Tromøysund (2018-2020)

Sigridur Gudmarsdottir, fagansvarlig for prest ved VID Tromsø, Kirkelig utdanningssenter Nord (2019-2021)

Liv Arnhild Romsaas, studentprest ved Lovisenberg diakonale høyskole (2019-2021)

Anna Grønvik, rådgiver i Presteforeningen (2019-2021)

Karen Helene Bøhn Melhus, student ved MF Vitenskapelig høyskole (2019-2020)

Sissel Øygarden, student ved Teologisk fakultet UiO (2019-2020)

Marte Holm Simonsen, student ved Teologisk fakultet UiO (2019-2020)

Varamedlemmer:

Hilde Marie Øgreid Movafagh, rektor for Metodistkirkens teologiske seminar og phd-stipendiat ved MF Vitenskapelig høyskole (2019-2021)

Cathrine Biseth, sykehusprest ved Oslo universitetssykehus (2019-2021)

Årsmøte i NKTF 25. mars 2019

Kjære NKTF’er!

Årsmøtet i Norsk Kvinnelig Teolog Forening avholdes mandag 25. mars kl 10.00-12.30 på Menighetsfakultetet i Oslo. Adresse er Gydas vei 4, Majorstuen.

Saker som ønskes opp på møtet, må meldes innen tre uker før årsmøtet.
Sakspapirer sendes ut innen to uker før møtet.

Årsmøtet er for alle NKTFs medlemmer.
Medlemmer får St.Sunniva, og stemmerett ved årsmøtet.
Kontingent betales til kontonr. 21402024000
eller Vipps til Norsk kvinnelig teologforening #93499. Innen 20. mars.

Det koster 400,- vanlig medlem og 200,- student/pensjonist/arbeidssøkende/eller bare abonnement på St.Sunniva.

Merk innbetalingen “medlemsavgift NKTF og ditt navn”, samt medlemskapskategori.

I forkant av årsmøtet vil det bli avholdt jubileumssalong søndag 24. mars fra kl 17.00, og det blir faglig seminar i etterkant av årsmøtet 25.mars kl 13-15.30. Informasjon om dette, sendes i egen mail.

Velkommen til viktige og givende dager!

Med vennlig hilsen
Janne Sukka, leder

 

Årsmelding 2018

INNKALLING til ÅRSMØTE 2019

Årsmøte i NKTF 2019

Ny leder i NKTF 2018-2019

 

Janne Sukka stort bilde

Janne M Sukka ble valgt til ny leder av NKTF på årsmøtet 9.april 2018 på TF.

Janne er sokneprest i Nes kommune (Hallingdal) og har tidligere ledererfaring blant annet som generalsekretær i Kirkens SoS og politisk administrativ stilling fra Stortinget.  Janne sier hun er “…Ør og glad for å lede denne flotte gjengen” og ser fram til å ta fatt på oppgavene!

Det nye styret for 2018-2019.

Nestleder: Valborg Orset Stene, domkirkeprest/samtaleprest Oslo domkirke

Kasserer: Sara Moss-Fongen, vikarprest Oslo Bispedømme (ny)

Sekretær: Katrine Lind-Solstad, ungdomsprest Vestre Aker prosti (ny)

Forskerrepresentant: Daniela Rapisarda, Samarbeidsrådet for tro-og livssyn

May Line Angell, sokneprest Tromsøysund menighet (ny)

Marte Simonsen, studentrepresentant TF

Karen Helene Bøhn Melhus, Studentrepresentant MF

Vara: Ellen Aasland Reinertsen, stipendiat TF

 

 

 

 

 

Årsmøterapport blir lagt ut etterhvert.

ÅRSMØTE i NKTF 2018 med sakspapirer

Velkommen til årsmøte mandag 9.april kl 9.00 på Teologisk Fakultet, Blindernveien 9.

Vedlagt finner du innkalling, sakspapirer, årsmelding, vedtekter, strategiplan.

VELKOMMEN! Og husk: Salong søndag 8.april, oppvarming og oppdatering! Følg med på Facebook!

ÅRSMØTE-18, Innkalling

ÅRSMØTE-18, Saksliste

ÅRSMØTE-18, strategiplan

ÅRSMØTE-18, vedtekter forslag til endring

ÅRSMØTE-18, Årsmelding 201

 

 

Kirka og #metoo

bilde av Kristin G RaaumMye klokt sagt om #metoo

Siden #metoo eksploderte i fjor høst er det mange som har savnet en god feministteologisk refleksjon om fenomenet. En refleksjon som kan gjøre oss klokere, som kan gi oss mot til å støtte alle som sier fra, gi kompetanse til å bekjempe en trakasserende ukultur i kirke og samfunn.

Styret i NKTF har samlet noen artikler som vi tenker kan bidra til å styrke kompetanse og mot, blant annet fra Likestillingsombudet og forfatter Anne Holt. I løpet av januar har det kommet to gode bidrag fra to av kirkens øverste ledere. Vi anbefaler særskilt å lese Biskop Kari sin appell fra 21.01 og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sin tale på Kirkemøtet 25.01. Du finner det i vedlegget, trykk på linken øverst “Om #metoo”.

Tid for å planlegge 8.mars!

8.mars 2003, fra Kirkens nettsider

Tips til liturgi? Trykk på linken ovenfor. Laget av medlemmer i NKTF i 2003. Noen som har flere liturgier de gjerne vil dele? Send til: vs963@kirken.no

 

Mange menigheter har gode tradisjoner for å feire 8.marsgudstjeneste og har allerede lagt denne inn i kalenderen for vår-18.

NKTF vil motivere til at enda flere lager markeringer og gudstjenester i landets kirker på denne viktige dagen! Kanskje vi kan lage ny 8.marsgudstjenesterekord i 2018, 50 år etter det såkalte -68-opprøret, som satte fart i kvinnefrigjøring og feministisk engasjement i over hele verden og beveget kirke og samfunn.

TIPS:

Det morsomste er lage et skikkelig samarbeidsprosjekt med aktører fra samfunn og interesseorganisasjoner og kvinnepolitiske nettverk. Hva finnes i din by eller bygd?

  •  Sanitetskvinnene, kvinneforeningene i de ulike misjonsorganisasjonene, kvinnegruppe i de politiske partiene, damekor eller kvinnegrupper?
  • Lage et temamøte i forkant i grendahuset eller på skolen, med et aktuelt tema som setter kvinnefrigjøring eller kjønn på dagsorden lokalt.
  • Spørre kulturavdelingen i kommunen om samarbeid, konsert i kulturhuset eller kirken med aktuelle aktører?

Eller bare helt enkelt.

  • Lage en kveldsgudstjeneste med enkel liturgi, med lystenning og salmesang, preken og bønn. Forslag til liturgier finnes allerede på kirken.no sine sider. Mer vil komme.

Men det viktigste nå: Hold av datoen. Og kirken eller menighetshuset.

Hvem blir ny biskop i Oslo?

Bymisjonsprest Kari Veiteberg har fått størst oppslutning i avstemningsrunden foran tilsetting av ny biskop i Oslo bispedømme.

Nå skal alle biskopene og Oslo bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet. På Kirkerådets møte 13.-14. september blir ny oslobiskop tilsatt. Valget står mellom de tre som fikk størst oppslutning i sommerens avstemningsrunde.

Stillingen som biskop i Oslo blir ledig etter at biskop Ole Chr. Kvarme går av i slutten av september. Kvarme som har vært biskop i Oslo bispedømme siden 2005, har sin avskjedsgudstjeneste i Oslo domkirke søndag 3. september 2017.

Oslo bispedømme omfatter Oslo, Asker og Bærum. I bispedømmet er det 454 924 medlemmer og tilhørige (pr. 2016), 53 menigheter og 75 kirker.

Prosessen fram mot tilsetting av ny biskop omfatter en bred avstemningsrunde med 455 stemmeberettigede: Menighetsråd, kirkelig ansatte og landets proster og teologiske professorer. Til sammen har 336 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp tre navn i prioritert rekkefølge.

Disse har avgitt sine stemmer:
– menighetsrådene i Oslo bispedømme,
– prester i offentlig kirkelig stilling i Oslo bispedømme,
– vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Oslo bispedømme,
– prostene i alle bispedømmene,
– professorer i teologiske fag ved de teologiske fakultetene og ledere av praktisk-teologiske utdanninger ved Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen og Kirkelig utdanningssenter i nord.

Kirkemøtet 2012 vedtok at Kirkerådet ved tilsetting av biskop må velge en av de tre med flest stemmer. Samtidig vedtok Kirkemøtet at førstestemmer gis vekting lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3. For å sikre lokal innflytelse i prosessen teller stemmer fra menighetsrådene 1/3, prester og andre i vigslede stillinger i det aktuelle bispedømmet 1/3 og nasjonale stemmer 1/3 (proster og teologiske professorer).

Vektingen av stemmene med utgangspunkt i fordeling av 100 “poeng”, gir dette resultatet:

Veiteberg – 29,45 %
Grasaas – 25,06 %
Stålsett – 22,93 %
Hauge – 11,82 %
Hougsnæs – 10,73 %

(kilde: kirken.no)

Nytt styre i NKTF 2017

Det var valg på leder og styrerepresentanter på NKTFs årsmøte mandag 13. mars 2017, og styret har nå disse medlemmene:

Ny: Inger Anne Naterstad, valgt til leder

Styremedlemmer:

Ny: Valborg Orset Stene

Ny: Daniela Lucia Rapisarda

Sara Elisabeth Moss-Fongen

Kristine Intelhus Lind-Solstad

Stine Walmsness

Studentrepresentanter: Karen Bøhn Melhus (MF)

Marte Holm Simonsen (TF)

Vara: Ann-Kristin Rangøy

Ny: Ellen Aasland Reinertsen

Ny: Ragnhild Bjørvik Opsahl

Kandidater til valg 2017

Her er valgkomiteens innstilling:

Lederkandidat til valg 2017:
INGER ANNE NATERSTAD,
ledende studentprest i Oslo
(Gry Friis Eriksen, leder, valgt til 2017.
Stiller ikke til gjenvalg)

Forskerrepresentant til valg 2017:
DANIELA LUCIA RAPISARDA,
PH.D ved Det teologiske menighetsfakultet
(Christine Henriksen Aarflot, valgt til 2017.
Stiller ikke til gjenvalg)

Styremedlem til valg 2017:
VALBORG ORSET STENE,
samtaleprest i Oslo Domkirke
(Inger Lise Guttormsen, valgt til 2017.
Stiller ikke til gjenvalg)

2. vara til valg 2017:
ELLEN AASLAND REINERTSEN,
prest i Torshov og Lilleborg sokn,
(Beate Lerdahl 2. vara, valgt til 2017.
Stiller ikke til gjenvalg)

3. vara til valg 2017:
Ragnhild Bjørvik Opsahl

Øvrige medlemmer av styret som ikke står på valg i år:
Stine Walmsness, kapellan Bodin menighet, Bodø, valgt til 2018
Sara Moss-Fongen, prest i Hamar Domkirke, valgt til 2018
Katrine Lind Solstad, ungdomsprest i Vestre Aker Prosti,
valgt til 2018
Marte Simonsen, stud. Repr. Teologisk fakultet

Ann Kristin Rangøy. 1. vara. Valgt til 2018
Synnøve Sakura Heggem. 3. vara. Valgt til 2018

Kommentar: Valgkomiteen hadde ønsket en større representasjon fra andre steder i landet enn Oslo, men har tatt hensyn til NKTFs begrensede økonomi.

Valgkomiteen:
Stine Walmsness, Anne Jørstad og Anne Anita Lillebø