Om St. Sunniva

ST. SUNNIVA er tidsskrift som utgis av Norsk Kvinnelig Teologforening, og er det eneste nordiske tidsskriftet for feminist- og kvinneteologi. St Sunniva er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1.

St. Sunniva er medlem av Norsk Tidsskrift forening. Tidsskriftet ønsker å gi bidrag til debatt om kjønn, kirke og likestilling.

I hvert nummer har vi artikler – både vitenskapelig og ikke-vitenskapelig,  magasindel med intervjuer, bokanmeldelser, presentasjon av relevante doktorgrader, nye kvinnenavn i lederstillinger i kirken og noen faste spalter. To utgivelser i året, noen ganger med dobbeltnummer.

Redaksjon:

Christine H. Aarflot, redaktør

Marta Axner Ims
Birte Nordahl (permisjon)
Daniela Lucia Rapisarda
Stine Kiil Saga
Helle Maria Wolstad
Rose-Marie Skarsten (korrektur)

Vitenskapelig redaksjonsråd:

Marianne Bjelland Kartzow, leder
Sigridur Gudmarsdottir, leder
Gitte Buch-Hansen (DK)
Hanne Løland Levinson
Pål Repstad
Jone Salomonsen
Hanna Stenström (SE)
Hans Stifoss-Hanssen
Merete Thomassen

Abonnement, adresseendring og andre spørsmål:

Abonnement koster kr 250 per år for to numre (inkl. porto). Ønsker du å bli abonnent? Benytt skjemaet på denne siden.

Endring i adresse sendes til NKTFs styre post.nktf@gmail.com

Henvendelser til redaksjonen sendes til tidsskriftet.stsunniva@gmail.com

Løssalg:

120 kr + porto. Bestilling sendes til tidsskriftet.stsunniva@gmail.com
Betaling gjøres til NKTFs konto 2140.20.24000 eller Vipps #93499

Elektroniske utgaver av tidligere utgivelser.

St Sunniva 1-2 2015

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s