Om St. Sunniva

 ST. SUNNIVA er tidsskrift som utgis av Norsk Kvinnelig Teologforening, og er det eneste nordiske tidsskriftet for feminist- og kvinneteologi. St Sunniva er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1.

St. Sunniva er medlem av Norsk Tidsskrift forening. Tidsskriftet ønsker å gi bidrag til debatt om kjønn, kirke og likestilling.

I hvert nummer har vi artikler – både vitenskapelig og ikke-vitenskapelig,  magasindel med intervjuer, bokanmeldelser, presentasjon av relevante doktorgrader, nye kvinnenavn i lederstillinger i kirken og noen faste spalter. To utgivelser i året, noen ganger med dobbeltnummer.

Redaksjon:
Stine Kiil Saga, redaktør (stine_ks@yahoo.no)
Dorothee Ziller
Iselin Jørgensen
Birte Nordahl Sandum
Elisabeth Fongen
Kari Veiteberg
Kristin Joachimsen
Anette Dreyer
Rose-Marie Skarsten (korrektur)

Vitenskapelig redaksjonsråd:
Marianne Bjelland Kartzow, leder
Gitte Buch-Hansen (DK)
Hanna Løland Levinson
Pål Repstad
Jone Salomonsen
Turid Karlsen Seim
Hanna Stenström (SE)
Hans Stifoss-Hanssen
Merete Thomassen

Adresseendring:
Endring i adresse sendes til redaktør Stine Kiil Saga: stine_ks@yahoo.no

 

NYESTTE TIDSSKRIFT:

St Sunniva 1-2 2015

Innholdsfortegnelse 1-2/2015
Leder  4

Artikler
Viggo Julsgaard Jensen Introduktion til queer teologi  6
Ida Simonsson Teologiens queera dilemman 13
Andreas Ihlang Berg Ekteskap og queerskap 24
William Salicath Spring ud med Kierkegaard 33
Kristina Bjåstad Transformerende teologiske blikk 47
Ann-Christine Ruuth Vägen till Ann-Christine 54
Stine H. Bang Svendsen Alt annet enn sex? 62
Inger Anne Naterstad Stolt bønn 74
Brev fra Krister-Elise 80

Enquête: Mitt feministiske forbilde
Sara Moss, Halvor Moxnes og Kristine Sandmæl 82

Bokanmeldelser
Annette Gjerde Hansen anmelder F-ordet og Not that kind of girl 87
Kari Veiteberg anmelder Metodemangfold og Det nye testamentet 92

Prekener
Elisabeth Thorsen Maria budskapsdag 95
Kjersti Marie Lægdene Kvinnedagen 8. mars 97

Blandet
Vær hilset, fru Bjerkås 100
Disputaser 101
Normkritisk ordliste 102

Epilog 110

 

Ta kontakt med redaksjonen om det er utgivelser du er interessert i å motta elektronisk.Vi arbeider med å lage en fullstendig oversikt over utgivelser tilgjengelig på nettet. Nedenfor finne du noen digitale versjoner av tidligere utgaver.

Hefte1-14_v3 

Hefte 2-14_ferdig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s